Trang chủ   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  Chứng chỉ Quản lý Giáo Dục Mầm Non

Chứng chỉ Quản lý Giáo Dục Mầm Non

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
 
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
- Cán bộ quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).
- Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.
- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường  Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:
Chương trình tập trung bồi dưỡng một số kiến thức về các vấn đề trọng tâm của công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non:
- Công tác quản lý chuyên môn, quản lý hành chính, quản lý chăm sóc trong giáo dục mầm non;
- Tìm hiểu một số vấn đề về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non và công tác xã hội hóa ở cơ sở giáo dục mầm non.
Chương trình nhằm giúp học viên có một số kĩ năng:                   
- Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của giáo viên, nhân viên và các cấp quản lý trong giáo dục mầm non;
- Nghiên cứu một số vấn đề về tâm lý học quản lý theo hướng đổi mới;
- Thiết kế và sử dụng một số biểu  mẫu trong công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non;
- Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non;
- Vận dụng một số bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non
                                                    NGHIỆP VỤ MẦM NON
CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
STT Tên chuyên đề Số tín chỉ Số tiết
Lý thuyết Thực hành
  1.  
Tâm lý học quản lý 3 15 30
  1.  
Quản lý chăm sóc trẻ mầm non 3 15 30
  1.  
Quản lý chuyên môn ở trường mầm non 3 15 30
  1.  
Quản lý hành chính ở trường mầm non 3 15 30
  1.  
Đánh giá chất lượng giáo dục mầm non 3 15 30
  1.  
Tham quan một số mô hình trường MN 3 0 45
  1.  
Xã hội hóa giáo dục mầm non 2 15 15
  1.  
Tiểu luận kết thúc khóa học 4 15 45
  1.  
Tổng số 24 105 255
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian: 360 tiết.
- Phân bổ thời gian:
+ Lý thuyết: 105 tiết
+ Thảo luận, thực hành: 255 tiết

III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Ngày khai giảng:  Mở lớp hàng tháng (liên hệ để biết lịch chính xác)
- Ca học:  Thứ 7-CN (Sáng: 8h30 – 11h30/ Chiều: 14h00 – 17h00) 
- Thời gian học:  02 tháng/khoá học
- Học phí:  2.500.000/hv (bao gồm:  Học phí, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ)

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM

1. Phiếu đăng ký học theo mẫu
2. Bằng tốt nghiệp cao nhất (phô tô công chứng)
3. Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư (phô tô công chứng) 
4. 2 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau ảnh.

V. CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học, học viên thi và đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm Non do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. 

Thông tin chi tiết về khoá học liên hệ trực tiếp:
Add: Khu KTX Trường Đại học Ngoại Ngữ - Số 1 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline:  0985 8686 53 (Liên hệ trực tiếp để biết thông tin chính xác về lịch học, lịch thi)
Email:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Skype:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Website:  http://www.daotaoquanly.org