Trang chủ   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  Nghiệp vụ Thông Tin Thư viện

Nghiệp vụ Thông Tin Thư viện

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG 
---------------
Số:      /TBTS-CĐNVL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
   
  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN

 
            Trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tin thư viện:  
  1. Đối tượng tham dự:
  • Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác Thông tin thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, THPT, vv…) 
  • Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác Thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
  • Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên.
  + có trình độ văn hóa PTCS hoặc tương đương.
             + Có đủ sức khỏe để học tập.
   2. Hình thức và chương trình đào tạo
- Chương trình bồi dưỡng:
Mã môn học Tên môn học Tín chỉ  
 
 
MH 01 Thư viện học đại cương 2  
MH 02 Pháp chế thư viện 2  
MH 03 Vốn tài liệu 2  
MH 04 Biên mục mô tả tài liệu 2  
MH 05 Phân loại tài liệu 2  
MH 06 Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu 2  
MH 07 Công tác bạn đọc 2  
MH 08 Hệ thống mục lục 2  
Tổng cộng 16  
- Thời gian dự kiến Khai giảng:  (học CN hàng tuần)
- Kinh phí: 2.500.000/học viên
   Chứng chỉ: sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 Đảm nhận vai trò của một cán bộ thư viện trong trường học, cơ quan hay tổ chức nào đó về lưu giữ bảo quản tài liệu.
Hồ sơ đăng ký học gồm có: 
Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản;
Sơ yếu lý lịch: 01 bản;
Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng;
Ảnh (cỡ 3 x 4): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh); 01 CMND Photo;
Địa điểm liên h  nhận hồ sơ:
Add : Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline : 0985 8686 53
Email : thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Skype: thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Cá nhân, Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.
Trân trọng cảm ơn!
                          HIỆU TRƯỞNG
                         (Đã ký)
 
                       ThS. Hứa Xuân Đồng