Trang chủ   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  Chuẩn chức danh Nghề nghiệp Giáo Viên Hạng II, III

Chuẩn chức danh Nghề nghiệp Giáo Viên Hạng II, III

BỒI DƯỠNG KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
DÀNH CHO GIÁO VIÊN HẠNG II, III

 
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:
a. Đối tượng: Giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập/Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
b. Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Giáo viên Trung học Phổ thông hạng I, hạng II, hạng III: thực hiện theo Quyết định 2510/QĐ-BGDĐT. 2509/QĐ-BGDĐT; 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên Trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III:  thực hiện theo Quyết định 2513/QĐ-BGDĐT. 2512/QĐ-BGDĐT; 2511/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên Tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV:  thực hiện theo Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT. 2515/QĐ-BGDĐT; 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên Mầm non hạng II, hạng III, hạng IV: thực hiện theo Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT. 2188/QĐ-BGDĐT; 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 2.500.000/học viên/chương trình
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:
  • Mẫu đơn có dán ảnh 3x4 đóng dấu giáp lai
  • 01 bản sao giấy khai sinh
  • Bằng cấp cao nhất ( photo công chứng)
  • 01 ảnh 34x6 để trong phong bì, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
  • Giấy tờ chứng minh đang giữ hạng giảng viên, giáo viên theo quy định ở mục 1 (bản sao có công chứng)
Thông tin chi tiết về khoá học liên hệ trực tiếp:
Add: Khu KTX Trường Đại học Ngoại Ngữ - Số 1 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline:  0985 8686 53 
Email:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Skype:  thuyhang@giaoducvietnam.edu.vn
Website:  http://www.daotaoquanly.org